BLODANALYSER & HÄLSOVÄGLEDNING

För en kropp där HÄLSA trivs!

 

F&Q - Frågor & Svar

Jag har blivit rekommenderad er Blodanalys av en nöjd vän men undrar vad ni mäter. Ser ni brister på tex vitaminer och mineraler? Mäter ni hormonvärden och ser om lymfsystemet och organen är belastade osv?

 

I många fall sånt ser vi det ja, men om det är specifika ämnen och värden du vill testa för är det tex hårmineralanalys eller andra labb-tester som kan ge dig det.

Vi jobbar mer med helheten där det sällan är brist på ett ämne som är orsaken utan hur vi kan skapa balans i kroppen så bristen inte fortgår.

Att tex tillsätta B-vitaminer vid tecken på brist på det, om kroppen samtidigt är full av svamp, löser sällan problemet utan risken är att man göder svampen som älskar B-vitaminer och problemet fortsätter. Får man istället bort svampen försvinner oftast B-vitaminbristen på köpet o problemen som uppkommit i samband med den bristen.

 

Har vi brist på mineraler tex Kalcium o Magnesium och samtidigt ett levnadssätt som hela tiden försurar kroppen - är ett tillskott av dessa mineraler (oftast i svårsmält tablettform) - som att hälla vatten i en hink med hål i, det försvinner lika fort igen och problemet kvarstår.

Kroppen är komplex där allt hänger ihop så ett organ eller körtel som inte kan utföra sitt jobb optimalt eller producera vissa ämnen kan skapa obalanser som i sin tur skapar andra obalanser. Och det kanske pga tex gifter som ansamlats och som vid en detox löser flera saker på samma gång, än att försöka sätta in ett ämne här eller där o kanske skapa andra obalanser på vägen. Vid ett belastat lymfsystem är det inte alltid fel på det, utan värdefullt hur vi kan stötta och främja kroppens funktioner om det är belastat.

 

Vi tittar därför hellre på hur vi genom små förändringar i vardagen kan göra stor skillnad i vårt välbefinnande och skapa balans i kroppen så den kan justera sig själv.

Vi kan se brister men inte specifika värden på det sätt som ett labb man sänder iväg blod till - utan vi tittar tillsammans på dina blodbilder och vad de indikerar och ser påverkan av ev brister och belastningar.

Vi följer och ser skillnaden i blodet på bilderna på skärmen (som du även får mailat till dig) från besök 1 och Återbesöket, när kroppen börjar komma i balans utifrån gjorda förändringar.

Båda sätten att testa har sin funktion och utesluter inte varandra och är värdefulla på sitt sätt.

 

Här hos oss sitter du med och ser och följer själv ditt levande och torkade blod på skärmen och du får en direkt inblick i olika saker vi ser vilket både är spännande och brukar ge en större förståelse och en vördnad och tacksamhet för vår egna fantastiska kropp - som gör allt för att hjälpa oss må bra, fast det kanske inte alltid känns så, och där vi genom att hjälpa den på vägen och med små förändringar kan börja skapa balans.

 

Allt i kroppen består av celler - om våra celler mår bra kan vi börja må bra!

 

Gör ni tester som mäter tex TSH, HDL, LDL, ASAT, HB?

 

Kroppen är komplex och ett högt kolesterolvärde kan tolkas som att vi behöver sänka det medicinskt. Då kan man dock missa hela poängen till varför det värdet är högt och vad det vill indikera och skydda oss ifrån. Om vi istället kan hjälpa kroppen att komma i balans och justera sig själv, förändras det mer hållbart. Dessutom skapar det då oftast "ringar på vattnet" när det ena främjar det andra, istället för tvärt om, då allt i kroppen hänger ihop och alla delar påverkar helheten.

Många går även med svåra symtom från sköldkörtelobalanser och söker sätt att främja sitt mående men proverna visar på sk "normala" värden.

Den typen av Blodanalys i frågan ovan som mäter de specifika värdena gör inte vi utan vi tittar tillsammans med dig på ditt blod direkt på skärmen och går igenom hur din livsstil, levene och livssituation påverkar din hälsa och vad som kan främja den.

De mätbaserade tester som nämns ovan som olika labb utför och de analyser vi utför, utesluter inte varandra utan bidrar till en ökad förståelse på olika sätt och kan tas var för sig eller både och.

Vi jobbar med ett helhetstänk där många faktorer i livet påverkar hur vi mår och att skapa en större förståelse hur olika saker påverkar oss och hur små förändringar i vardagen kan göra stor skillnad. Vi utgår ifrån dina blodanalysbilder och din situation idag och går igenom vad vi sett kan främja en kropp vid ev balans och sedan följa förbättringar från besök till besök.

Vi jobbar med den senaste teknologin för skydd o reparation av kroppens celler, detox, antioxidant aktivering o näringsupptag.

Då kan kroppen själv börja komma i balans o är den som själv gör jobbet.

 

Vår vision är att inspirera till, ge inblick i, se och följa skillnaden på respektive persons blodbilder och mående - för en kropp där hälsa trivs!

 

Vi rekommenderar varmt att även göra de specifika labb-tester ovan  vid behov och önskemål hos vårdcentral eller annan instans och dra fördel av vad de visar samt välkomnar er dessutom till oss för att ta del av det vi kan bidra med.

Vilka områden tittar man på under Hälsovägledningen?


Vårt välbefinnande beror på många faktorer inom alla områden i livet. Det är inte bara kost och vårt intag som mat och dryck, vitaminer och ev näringsbrist som påverkar hur vi mår och vår hälsa. Varje person är unik och påverkas olika av livets alla komponenter.

Du fyller i ett hälso- och livsstilsformulär när du kommer o vi ser till din specifika situation. Vi går igenom vad som kan bidra till att främja en inre balans utifrån  levene, situation, livsstil o påverkan.

Under Hälsovägledningen och i material du får med dig (en grund på första besöket och fördjupning på återbesöket alt mot tillägg redan första besöket) samt beroende på individuell situation, ger vi tips inom olika områden för att främja välmående och ökad livskvalitet.

Detox-förmåga, god cirkulation, andning, aktivering av lymfsystemet, hormonbalans, sömn, pH-balans, stress, bekymmer, oro och levnadssituation, personlighet, inre balans samt arbetsmiljö har också stor inverkan på hur vi mår och fungerar i vardagen.

 

Vi vill inspirera till en helhet och hur små enkla förändringar i vardagen kan göra stor skillnad!

Vad är det för vitaminpreparat ni använder? Märke?

 

Kroppen brukar kunna justera sig själv när den får grunden att fungera mer optimalt igen och vi påminns om vad som påverkar vår hälsa och hur vi själva kan främja den. Vid behov kan små enkla förändringar i vardagen bidra till det och göra stor skillnad.

Vi jobbar inte med ett specifikt märke eller sortiment på vitaminer då målet inte är att någon ska behöva ha 30 burkar med olika piller i skåpen att ta varje dag.

Vid obalanser kan ibland specifika tillskott göra gott under en viss tid samtidigt som målsättningen är att ge en förståelse för vad som påverkar måendet och hur vi kan främja vårt välbefinnande på ett naturligt sätt i vårt dagliga liv och levene.

Vi rekommenderar beroende på situation och utgår ifrån vad vi sett gör skillnad och ger då tips vart du kan införskaffa det (via mataffären, hälsokosten, nätet osv).

Är det anpassat för personens livsstil och personlighet, är det lättare att implementera och få att fungera i vardagen och chansen är större att det ger de resultat man önskar.

 

Vi rekommenderar dock alltid att bygga upp grunden för reparation och skydd av kroppens alla celler och främja dess processer genom signalsystemet och cellkommunikationen och dess redox potential så kroppen kan börja balansera sig själv.

Det gör att tex både näringsupptag, detox av slagg, gifter och pH-balansen främjas och är grunden till att börja skapa en inre miljö där hälsa trivs.


Vi jobbar med den senaste teknologin och du kommer under Hälsovägledningen att få både mer förståelse för Redox funktionen i kroppen och dess inblandning i samtliga processer för vårt välbefinnnde, mående, inre och yttre balans och hälsa samt hur du dagligen enkelt kan främja den under livets alla skeden.

Att förebygga är alltid lättare än att vända ett sjunkande skepp.

Dock är allt möjligt då kroppen är fenomenal på att balansera sig med naturlig hjälp på vägen!

 

Vi tar det i två steg, stämmer av, justerar och fördjupa oss under återbesöket. Sedan 1 gång per kvartal, halvår eller år efter önskemål.

Jag är intresserad av att göra en blodanalys hos er, ser ni borrelia och liknande? Jag har "den" och "den" sjukdomen! Kan er analys hjälpa?

 

I en försurad kropp i obalans kan både virus, bakterier och svamp få fäste i oss. Får vi upp den inre balansen trivs istället hälsa.

 

Under vår analys ser vi tillsammans på blodbilderna om det indikerar att ditt mående och inre balans påverkats negativt och hur man kan främja så att hälsa trivs. Vi mäter inte värden på specifika ämnen eller tex Borelia på det sättet, då är det vårdcentralen eller ett labb du vänder dig till.

 

Vi jobbar inte med sjukdomar (då vänder man sig istället till sjukvården). Vi jobbar med friskvård och eftersträvar att skapa och främja en inre miljö i balans där hälsa trivs så kroppen kan börja justera, skydda och reparera sig själv.

Vissa upplever skillnad redan första veckan. Allt i kroppen kan börja fungera mer optimalt - vissa saker tar bara längre tid & främjas av långsikighet och enkla små justeringar!

 

Vid en Blodanalys ställer vi inga diagnoser och behandlar inga sjukdomar, inte heller ska det användas istället för läkares rådgivning.


Att få se in i sin egna inre miljö och få en större inblick i vad som påverkar vår hälsa, kan ge en större vördnad för vår fantastiska kropp och en morot/sporre att fortsätta göra små förändringar i vardagen för att främja sitt välbefinnande och understödja sin kropp i dess strävan efter homeostas/balans.

 

Dessutom motivationen att förebygga så att "Hälsa" och inget annat får fäste i vår kropp!

Välkommen att boka tid via bokningssidan >>

 

Varma hälsningar Caroline Lifvenforth

070-486 46 47  |  info@blodanalyser.se  |  www.blodanalyser.se  |  www.facebook.com/blodanalyser

 

För en kropp där hälsa trivs! Blodanalyser & Hälsovägledning

Ta hand om din kropp - det är den enda plats du har att leva i! Jim Rohn

 

Tillbaka hem >>